آبنمای استوانه‌ای چند رنگ

آبنمای استوانه‌ای پلی اتیلن چندرنگ به ارتفاع 90 سانتی متر به شکل مخروط ناقص به قطر پایین 38 سانتی متر و قطر بالای 48 سانتی متر.

کد محصول: SSP 1120
توضیحات محصول: نورپردازی در رنگ‌های R.G.B
چراغ نوری خیابانی و پارکی پلی اتیلن

چراغ نوری خیابانی و پارکی با پایه از جنس پلی اتیلن و حباب نوری پلی اتیلن به ارتفاغ 2.5 متر

کد محصول: SSP 1120
توضیحات محصول: نورپردازی در رنگ‌های R.G.B
نیمکت نوری شهری پلی اتیلن

نیمکت نوری شهری از جنس پلی اتیلن.

کد محصول: SSP 2120
توضیحات محصول: نورپردازی در رنگ‌های R.G.B